Truyện Trọng Sinh

80 chương

6 chương

113 chương

7 chương

31 chương

11 chương

7 chương

26 chương

130 chương

32 chương

12 chương

106 chương

169 chương

25 chương

24 chương

11 chương

70 chương

13 chương

50 chương

100 chương

30 chương

42 chương

147 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.