Truyện Sủng

161 chương

2 chương

33 chương

85 chương

1 chương

104 chương

101 chương

22 chương

20 chương

82 chương

40 chương

199 chương

1 chương

83 chương

96 chương

30 chương

36 chương

24 chương

66 chương

1157 chương

116 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.