Truyện Sủng

27 chương

35 chương

4 chương

92 chương

22 chương

15 chương

16 chương

138 chương

43 chương

23 chương

7 chương

23 chương

5 chương

19 chương

203 chương

24 chương

28 chương

19 chương

48 chương

20 chương

72 chương

16 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.