Truyện Sủng

22 chương

68 chương

34 chương

8 chương

10 chương

6 chương

12 chương

100 chương

4 chương

38 chương

842 chương

67 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.