Truyện Sủng

26 chương

39 chương

16 chương

42 chương

70 chương

146 chương

630 chương

6 chương

31 chương

33 chương

42 chương

68 chương

4 chương

34 chương

22 chương

12 chương

16 chương

33 chương

4 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.