Truyện Sủng

20 chương

12 chương

69 chương

8 chương

6 chương

13 chương

13 chương

31 chương

13 chương

6 chương

32 chương

12 chương

14 chương

13 chương

31 chương

90 chương

13 chương

18 chương

14 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.