Truyện Sủng

27 chương

124 chương

10 chương

24 chương

19 chương

66 chương

94 chương

89 chương

47 chương

75 chương

20 chương

61 chương

30 chương

22 chương

28 chương

51 chương

65 chương

77 chương

91 chương

52 chương

30 chương

50 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.