Sủng hoàn (full)

90 chương

168 chương

31 chương

6 chương

179 chương

99 chương

145 chương

107 chương

124 chương

68 chương

68 chương

42 chương

67 chương

79 chương

34 chương

68 chương

99 chương

82 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.