Truyện Sủng

6 chương

8 chương

6 chương

90 chương

6 chương

8 chương

6 chương

4 chương

7 chương

5 chương

11 chương

9 chương

40 chương

9 chương

5 chương

7 chương

27 chương

11 chương

6 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.