Truyện Mỹ Thực

6 chương

9 chương

25 chương

22 chương

121 chương

56 chương

29 chương

39 chương

10 chương

107 chương

179 chương

24 chương

25 chương

69 chương

68 chương

29 chương

78 chương

27 chương

14 chương

15 chương

60 chương
Mỹ thực, chính là đồ ăn ngon và đẹp mắt. Truyện thể loại mỹ thực thường có nội dung xoay quanh các món ăn, quá trình chế biến và thưởng thức các loại mỹ vị.