Truyện Điền Văn

22 chương

18 chương

20 chương

35 chương

0 chương

6 chương

67 chương

82 chương

56 chương

59 chương

77 chương

349 chương

107 chương

73 chương

147 chương

66 chương

20 chương

19 chương

185 chương

95 chương

104 chương
Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản.

Truyện điền văn kể về cuộc sống điền viên, chăm sóc nhà cửa, lo toan cuộc sống sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính. Truyện thể loại này thường ngọt ngào, không có cao trào, nút thắt, tranh đấu, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.