Truyện Điền Văn

28 chương

9 chương

24 chương

17 chương

5 chương

113 chương

48 chương

11 chương

13 chương

22 chương

25 chương

20 chương

35 chương

0 chương

6 chương

67 chương

82 chương

56 chương

59 chương
Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản.

Truyện điền văn kể về cuộc sống điền viên, chăm sóc nhà cửa, lo toan cuộc sống sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính. Truyện thể loại này thường ngọt ngào, không có cao trào, nút thắt, tranh đấu, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.