6 chương

21 chương

29 chương

320 chương

61 chương

79 chương

42 chương

29 chương

38 chương

100 chương

95 chương

141 chương

42 chương

62 chương

31 chương

28 chương

109 chương

70 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình tổng tài (hay còn gọi là tổng giám đốc) hay nhất. Ngôn tình tổng tài là thể loại truyện ngôn tình có nhân vật chính là tổng tài (tổng giám đốc) đứng đầu một công ty hay một tập đoàn tài chính, nổi tiếng về độ giàu có và đẹp trai, là thần tượng của nhiều nhân vật nữ.